Όλα τα προϊόντα της BEURER έχουν ελεγχθεί και η λειτουργία τους είναι άριστη.

Υποστηρίζονται με service και εγγύηση

Service
To service παρέχεται από την εταιρία Plouton Hellas.

Εγγύηση
Η εγγύηση ισχύει:

1.    Η διάρκεια εγγύησης καθορίζεται από την εταιρία Beurer.
2.    H εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.
3.    Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς. Στην περίπτωση που
       δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η επισκευή και η επιστροφή επιβαρύνει τον πελάτη.
4.    Οι πολυθρόνες θα επισκευάζονται στο χώρο του πελάτη.
5.    Σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για άμεση
       εξυπηρέτηση.

Η εγγύηση δεν ισχύει:
1.    Για αναλώσιμα προϊόντα (π.χ. μπαταρίες)
2.    Για βλάβη που έχει προκληθεί από φθορά, πτώση, κακό χειρισμό, μεταβολές ηλεκτρικού
       ρεύματος.
3.    Όταν η συσκευή ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.

Newsletter

Design by depika.biz

Copyright by OnlyMassage 2012. All rights reserved.